mask

Pompy ciepła w Jedlińsku, Radomiu, Białobrzegach

Instalacja pompy ciepła składa się z połączeń hydraulicznych oraz sterowania i punktów odbioru wyprodukowanego ciepła, a także z samej pompy. Wszystkie te elementy wpływają na efektywność systemu, co przekłada się na trwałość i bezawaryjność instalacji.

Montaż pompy ciepła jest związany z podłączeniem jej do instalacji elektrycznej. Zapewniamy doprowadzenie przyłącza elektrycznego przy użyciu przewodów o odpowiednim przekroju, chronionych zabezpieczeniem antyprzepięciowym. Obsługujemy klientów m.in. z Jedlińska, Radomia i Białobrzegów.

 

Rodzaj pompy ciepła a sposób montażu

Montaż pompy ciepła jest istotnym etapem warunkującym prawidłowe działanie całego systemu. W zależności od rodzaju pompy przebieg jej zamontowania i stopień skomplikowania są różne. Pompa powietrze-woda lub powietrze-powietrze wymaga znacznie krótszego czasu wykonania usługi w porównaniu do instalacji urządzenia w wymiennikiem gruntowym. Najmniejszego nakładu czasu i finansów wymaga montaż pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Wybór pompy ciepła zależy od jej parametrów oraz miejsca instalacji. Na etapie projektowania domu można uwzględnić całą instalację. Takie zadanie należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom, którzy zadbają o odpowiednią instalację grzewczą w budynku. Takie osoby mogą również podłączyć pompę do paneli słonecznych.

Pompa ciepła może być samodzielną instalacją lub współpracować z innym źródłem ciepła. W zależności od rodzaju tej instalacji, jej montaż przebiega inaczej. W związku z nową instalacją istniejący system grzewczy może wymagać sporej modernizacji.

 

Profesjonalne usługi gwarancją dobrze działającej instalacji

Nasi instalatorzy mają uprawnienia, wiedzę i doświadczenie przy montażu pomp ciepła. Inwestor, który korzysta z dotacji na zakup i instalację pompy ciepła, powinien zatrudnić do montażu tego systemu tylko osobę mającą uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Konieczność uzyskania określonych uprawnień zależy też od zastosowanych technologii.

Samodzielny montaż pompy ciepła może skutkować problemami z działaniem całego układu oraz utratą gwarancji. Dlatego warto polecić to zadanie wykwalifikowanym instalatorom. Wykonamy zlecenie szybko, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Wybór naszej firmy jest gwarancją solidnie wykonanego montażu pompy ciepła.

Niewłaściwy sposób zaprojektowania lub wykonania instalacji pozyskiwania ciepła z powietrza lub z gruntu może całkowicie uniemożliwić ekonomiczną eksploatację pompy ciepła. Dlatego jej montaż należy powierzyć tylko i wyłącznie specjalistom. Mocowanie pompy ciepła podzielone jest na kilka etapów, począwszy od wykonania odpowiedniego projektu instalacji, poprzez wyposażenie kotłowni, aż po instalację całego układu w budynku.

 

Próba szczelności

Pompy ciepła, zawierające czynniki chłodzące z grupy F-gazów, wymagają regularnej kontroli szczelności. Obowiązek ten dotyczy tylko niektórych urządzeń. Taką kontrolę przeprowadza technik z certyfikatem F-gazowym.

Pompa ciepła hermetycznie zamknięta musi być kontrolowana pod względem szczelności raz w roku, jeżeli zawiera co najmniej 10 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Natomiast pompa ciepła niehermetycznie zamknięta musi przechodzić kontrolę szczelności raz w roku, jeżeli zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Takim przykładem jest pompa split.